ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí, trvalost, zodpovědnost vůči našemu životnímu prostoru a v něm žijícím lidem rovněž tak jako šetření zdroji jsou cíle, které v našem každodenním firemním životě důsledně dodržujeme. Našimi inovativními výrobními procesy přispíváme rozhodující mírou k tomu, abychom udrželi co nejmenší zatížení životního prostředí a šetřili zdroji.

Naše vědomí si zodpovědnosti nás pohání k tomu, abychom se hospodářskými a ekologickými výrobními postupy snažili o zlepšení v oblasti spotřeby energie, aby byl minimalizován únik CO2 a výraznou měrou sníženo plýtvání energiemi. Tak bude za pomoci naší polyuretanové pěny možný např. vývoj energeticky úsporných vozidel.

Baur Formschaumtechnik ve Valašském Meziříčí je certifikován dle normy životního prostředí ISO 14001.
V oblasti recyklace zbytků pěny pracujeme s našimi předními výrobci surovin na společném konceptu, abychom šetřili zdroji a vzniklé odpady (cenný materiál) opět zavedli do oběhu.

baur-iso-ts-16949-2009-d

Politika životní ho prostředí
společnosti Baur Formschaumtechnik s.r.o. na léta 2018-2020