ŘEŠENÍ AKUSTIKY

ŘEŠENÍ AKUSTIKY

Polyuretanové výlisky se dle receptury hodí ke zvukové izolaci resp. ke zvukové absorpci. Podle návrhu receptury zde mohou být nalezena řešení odpovídající specifickým zadáním. Jiná umělá hmota sotva disponuje tak různorodými vlastnostmi a možnostmi nasazení jako výrobní skupina polyuretanu. Podstatnými vlivy na akustické vlastnosti pěny jsou:

  • Kombinace výchozích látek v receptuře a jejich stechiometrické poměry určují třídu pěny: integrální pěna, měkká pěna, polotvrdá pěna, tvrdá pěna a pěna absorbující energii či ohnivzdorná pěna. Tyto pěny jsou blíže popsány u výrobků.
  • Každá z těchto tříd pěny se doladí přizpůsobením se receptury na potřeby našeho zákazníka: chemická stálost, akustické požadavky, snížení hmotnosti nebo geometrické výzvy jsou typickými příklady potřeb zákazníků.
  • Celková forma dílu, pozice vůči zdroji hluku, způsob a místo rozhraní s ostatními stavebními díly značně ovlivňují působení absorbující hluk resp. těsnící působení. Zde Vám můžeme nabídnout řešení osvědčená kompetencí a dlouholetou praxí resp. Vám můžeme díky našim zkušenostem poradit.
  • Řešení šitá zákazníkovi individuálně na míru jako jsou použití sendvičové techniky, montážní techniky, zamezení zvukových mostů nebo speciální technologie v dílu mohou způsobit nejen snížení hlučnosti, ale také mohou podporovat zvukový design.