PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ DAT

Těší nás Váš zájem o naši domovskou stránku a naši společnost. Ručení za externí odkazy k cizím obsahům však přitom i přes pečlivou kontrolu obsahů nemůžeme převzít. Na ochraně osobních údajů při jejich vyvolání, zpracování a použiti u příležitosti Vaší návštěvy na naší domovské stránce nám velmi záleží. Vaše údaje budou chráněny zákonnými předpisy. Následně naleznete informace, která data jsou během Vaší návštěvy na naší stránce shromažďována a jak je s nimi naloženo:

1. Vyvolání a zpracování údajů  
Každý přístup na naši domovskou stránku a každé vyvolání některého souboru uloženého na domovské stránce jsou protokolovány. Ukládání slouží interním systémovým a statistickým účelům. Protokolovány jsou: název vyvolaného souboru, datum a čas vyvolání, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném vyvolání, webrowser a dotazovaná doména. Dodatečně jsou protokolovány IP adresy počítačů, z nichž vyšel podnět. Další osobní údaje jsou shromažďovány jen tehdy, pokud se tak dělá dobrovolně, např. v rámci poptávky nebo registrace.

2. Používání Google Analytics (Pokyny pro ochranu dat)
Tato stránka používá Google Analytics, tj. službu pro analýzu webu od Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači, a které umožňují analýzu Vašeho užívání stránky. Díky cookies jsou vytvořené informace o Vašem používání této stránky zpravidla přeneseny na server Googlu v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP-anonymity této stránky ovšem bude Vaše IP- adresa od Googlu v rámci dohody členských zemí Evropské unie nebo dalších signatářských států o Evropském hospodářském společenství předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP-adresa přenesena na serveru Googlu v USA a tam zkrácena. V zakázce provozovatele této stránky bude Google tyto informace používat, aby bylo vyhodnoceno Vaše používání této stránky, aby byly sestaveny zprávy o aktivitách na webové stránce a aby byly provozovateli webové stránky podávány další služby spojené s používáním webové stránky a internetu. Adresa z Vašeho browseru zprostředkovaná v rámci Google Analytics nebude s dalšími daty od Googlu spojena. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho browser-softwaru; poukazujeme ovšem na to, že v tomto případě eventuelně nebudete moci v plném rozsahu využívat mnohé funkce této stránky. Kromě toho můžete zabránit sběru díky cookies vytvořených a na Vaše užívání stránky se vztahujících dat pro Google (včetně Vaší IP-adresy) a jemu pak zabránit ve zpracovávání těchto dat, a to tím, že si z následujícího odkazu stáhnete a nainstalujete browser-plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

3. Užívání a předávání osobních údajů  
Pokud jste nám dali k dispozici osobní údaje, použijeme je pouze pro zodpovězení Vašich dotazů, rozvíjení s Vámi uzavřených smluv a pro technickou administraci. Vaše osobní údaje budou třetí osobám předávány nebo jinak zprostředkovávány je tehdy, pokud to bude žádoucí za účelem rozvíjení smluv – obzvláště předávání objednacích údajů dodavatelům, dále pak za účelem vykazování nebo pokud jste s tím předem souhlasili. Máte právo, udělený souhlas s budoucí účinností kdykoliv odvolat. Smazání uložených osobních údajů bude následovat, pokud odvoláte Váš souhlas s ukládáním, pokud jejich znalost ke splnění účelů následujících po uložení již není žádoucí, nebo pokud je ukládání z jiných zákonných důvodů nepřípustné.

4. Právo na informace  
Na základě písemného dotazu Vás budeme rádi informovat o uložených datech týkajících se Vaší osoby. Bezpečnostní pokyn: Usilujeme o to, aby byly Vaše osobní údaje ukládány za použití všech technických a organizačních možností, aby nebyly přístupné žádným třetím osobám. Při komunikaci přes e-mail námi nemůže být zaručena plnohodnotná ochrana dat, takže Vám doporučujeme zasílat důvěrné informace poštou.