PĚNY PRO ZVÝŠENÉ NÁROKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU

PĚNY PRO ZVÝŠENÉ NÁROKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU

Pěny pro zvýšené požadavky na požární ochranu, v jejichž struktuře jsou zabudované látky zabraňující ohni, jsou ze svého složení a chemické struktury přizpůsobeny specifikacím zákazníka.

Výhody pěn zabraňujících ohni

  • Snižuje se nebezpěčí požáru a jeho šíření.
  • Díky zabudovaným látkám je zvýšena akustická izolace a absorpce.

Nasazení pěn zabraňujících ohni se v současnosti razantně rozvíjejí v mnohostranných oblastech použití. Tyto oblasti jsou v motorovém prostoru vozidla, stavebním průmyslu, elektronickém průmyslu, lékařské technice, atd.

Funkční integrace:
S polyuretanovými výlisky vyvstává možnost vypěnit nebo opěnit založené díly jako jsou např. zpevňující plechy. Pro další funkční integrace se také mohu kombinovat plastové nebo dřevěné díly.

Integrované tepelné štíty mají za úkol chránit polyuretanové pěny a reflektovat vystupující vyzařování tepla např. z výfukových zařízení, katalyzátorů, atd., odvádět teplo a dosáhnout izolace proti průchodu tepla.