INŽENÝRSKÉ KOMPETENCE

INŽENÝRSKÉ KOMPETENCE

Zásada expandovat jako tekutá reakční směs a v rámci libovolně formovaného objemu rychle vytvrdnout do tvaru výlisku se specifickou hustotou, napomáhá neustále k novým a inovativním možnostem. V rozhovorech s našimi zákazníky nabízíme optimální řešení. Vaše nápady a naše schopnosti zajišťují ty nejlepší výsledky – ať už u probíhajících sérií u výroby vozidel, nebo sérií pro speciální oblasti průmyslu, např. u lékařské techniky nebo telekomunikací. Nabízíme rozsáhlé služby u projektování stavebních dílů nebo inovativní pěny.

VÝKONY

  • Projektování Vašeho dílu s požadovaným a osvědčeným řešením.
  • Inovativní návrhy designu, které podporují koncept lehkých staveb, zvukovou izolaci a těsnění rovněž tak jako izolaci tepelnou.
  • Stálé optimalizování vypěňovacích výrobku z polyuretanu a přizpůsobení se specifickým požadavkům zákazníka.
  • Vývoj vypěňovacích výrobků nových druhů, např. nehořlavých pěn se specifickými požadavky na požární ochranu nebo speciální tepelné izolace v oblastech s vysokými teplotami.

Na základě vzdělání a zkušeností zaměstnanců můžeme naše zákazníky velmi dobře podporovat při jejich vývoji. Nabízíme stále lepší řešení v oblastech akustiky, lehkých staveb, ochrany životního prostředí, požární ochrany, tepelné ochrany a chladící izolace.
Chápeme se jako „Full Service Supplier“. Po dobu celého řetězce procesů jsme na straně zákazníka, počínaje vývojem projektu přes materiálový vývoj až po plánování procesu výroby, designu nástroje a vybudování strojních a konstrukčních vybavení. Flexibilita je přitom stejně tak samozřejmá jako rychlé reakce. S našimi krátkými vývojovými cykly splňujeme důležité kritérium naší doby.
V případě potřeby je vývoj prováděn s partnery z oblasti průmyslu nebo vědy na vysokých školách a univerzitách. Naším cílem je spoluurčovat stav techniky v oblasti polyuretanových pěn.