CAD VÝVOJ

CAD VÝVOJ

Podporujeme naše zákazníky od návrhu přes vývoj a první prototypy až po sériovou výrobu.
Cíl mnoha vývojů spočívá v oblasti tlumení resp. absorpci hluku, teploty a vibrací.
Vybavení moderním CAD systémem je pro nás samozřejmé. Pracováno může být s mnoha CAD formáty jako např. Catia, NX nebo Pro E. Podle poptávky převezmeme základní data našeho zákazníka a vybudujeme pro něj konstrukci.

… Řešení na základě konstruktivní spolupráce